Skiplino

Skiplino

portal.skiplino.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Skiplino cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hệ thống quản lý hàng đợi Skiplino. Giữ cho khu vực chờ của bạn luôn thông thoáng và khách hàng hài lòng bằng cách giảm thời gian chờ đợi. Quản lý đại lý của bạn bằng các số liệu thời gian thực và tìm hiểu khách hàng của bạn bằng các biểu mẫu và phản hồi.

Trang web: portal.skiplino.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Skiplino theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.