Skillate

Skillate

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: skillate.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Skillate trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chuyển đổi quy trình tuyển dụng bằng AI. Tuyển dụng dựa trên máy học cho các giải pháp tuyển dụng toàn diện. Tích hợp với công nghệ tuyển dụng hiện có.

Trang web: skillate.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Skillate theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.