Sizze

Sizze

app.sizze.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sizze cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Từ thiết kế đến viết mã chỉ trong vài giây Hợp lý hóa quy trình phát triển của bạn, tận dụng công nghệ AI và mở ra các cấp độ hiệu quả mới khi bạn chuyển đổi ý tưởng thiết kế của mình thành mã chức năng một cách dễ dàng.

Trang web: sizze.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sizze theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.