Sistema Worklab

Sistema Worklab

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: criasoft.com.br

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Sistema Worklab trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hệ thống phòng thí nghiệm phân tích lâm sàng được sử dụng nhiều nhất ở Brazil! Đầy đủ, trực quan và có giá trị tốt nhất so với số tiền bỏ ra.

Trang web: criasoft.com.br

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sistema Worklab theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.