SimplyHired

SimplyHired

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: simplyhired.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SimplyHired trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tìm kiếm cơ hội việc làm trên khắp Hoa Kỳ trên SimplyHired. Duyệt theo danh mục công việc, thành phố, tiểu bang, nhà tuyển dụng và nhiều hơn nữa. Hãy bắt đầu và đăng sơ yếu lý lịch của bạn.

Trang web: simplyhired.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SimplyHired theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.