Side

Side

side.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Side cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng duy nhất tuyển dụng nhân viên tạm thời giỏi 7 ngày một tuần, trong 4 giờ | 100% quy trình của bạn được tự động hóa | Đảm bảo tuân thủ pháp luật | Đăng sứ mệnh của bạn sau 2 phút, chúng tôi sẽ giúp bạn

Trang web: side.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Side theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.