Shownotes

Shownotes

shownotes.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Shownotes cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tạo trang đích với bản tóm tắt, 7 điểm và trích dẫn đáng nhớ. Phiên âm tệp âm thanh bằng Whisper. Phiên âm tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung và nhiều hơn nữa. Chuyển đổi suy nghĩ của bạn thành một bài viết blog. Hỗ trợ Youtube, Spotify, Spreaker & Buzzsprout. Hỗ trợ các định dạng âm thanh mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav hoặc webm.

Trang web: shownotes.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Shownotes theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.