Shortwave

Shortwave

app.shortwave.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Shortwave cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sóng ngắn là một ứng dụng email được thiết kế để mang lại các kênh chia sẻ và các tính năng năng suất cho hộp thư đến Gmail hiện có của nhóm bạn. Nó giúp các nhóm khởi nghiệp làm việc hiệu quả hơn, cộng tác hiệu quả với nhau và lặp lại nhanh hơn với khách hàng của họ.

Trang web: shortwave.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Shortwave theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.