Shortform

Shortform

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: shortform.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Shortform trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Học nhanh hơn. Trở nên thông minh hơn. Nhiều hơn là tóm tắt sách. Shortform có những hướng dẫn tốt nhất thế giới về hơn 1000 cuốn sách phi hư cấu. Tìm hiểu những điểm chính và đạt được những hiểu biết sâu sắc mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Hiểu những ý tưởng hay nhất thế giới.

Trang web: shortform.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Shortform theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.