ServicePlanner

ServicePlanner

app.service-planner.nl

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ServicePlanner cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Người lập kế hoạch cuộc hẹn tạo lịch trình hàng ngày hiệu quả bằng mã zip và tự động gửi cho khách hàng các cuộc hẹn và lời nhắc. Toàn bộ việc lập kế hoạch được thực hiện tự động.

Trang web: service-planner.nl

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ServicePlanner theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.