SeekerWorks

SeekerWorks

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: seekerworks.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SeekerWorks trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SeekerWorks.NET™ là một giải pháp Phần mềm Quản lý Giáo hội dựa trên web. Các giải pháp phần cứng và phần mềm quản lý nhà thờ từ SeekerWorks có thể giúp nhà thờ hoặc tổ chức phi lợi nhuận của bạn xử lý cơ sở dữ liệu, tạo báo cáo, lên lịch chương trình và theo dõi tài chính.

Trang web: seekerworks.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SeekerWorks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.