Scribe

Scribe

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: scribehow.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Scribe trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bằng cách ghi lại quy trình của bạn trong khi bạn làm việc, Scribe tự động tạo hướng dẫn trực quan, sẵn sàng chia sẻ chỉ bằng một nút bấm.

Trang web: scribehow.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Scribe theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.