scite.ai

scite.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: scite.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho scite.ai trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

scite là một công cụ được sử dụng để giúp các nhà nghiên cứu khám phá và hiểu rõ hơn các bài báo khoa học thông qua Trích dẫn thông minh. Trích dẫn thông minh cho phép người dùng xem một bài báo khoa học đã được trích dẫn như thế nào bằng cách cung cấp bối cảnh trích dẫn và phân loại mô tả liệu nó có cung cấp bằng chứng hỗ trợ hay đối lập cho tuyên bố được trích dẫn hay không. Tìm kiếm trên 800 triệu trích dẫn thông minh.

Trang web: scite.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với scite.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.