Saramin

Saramin

saramin.co.kr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Saramin cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chỉ chọn những nghề nghiệp phù hợp với bạn! Nhận các cơ hội mới tại Saramin và xem thông tin cần thiết cho việc làm và tuyển dụng, bao gồm thông tin công ty, thông tin về lương và đánh giá khi phỏng vấn.

Trang web: saramin.co.kr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Saramin theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.