Risepath HRTeam

Risepath HRTeam

hrteam.risepath.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Risepath HRTeam cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Giải pháp nhân sự đơn giản và mạnh mẽ dành cho đội ngũ xuất sắc của bạn. RisePath HRTeam hỗ trợ các tổ chức tập trung vào con người xuất sắc. Việc khởi đầu thật đơn giản và bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu sau vài giờ nữa!

Trang web: hrteam.risepath.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Risepath HRTeam theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.