Resume Studio

Resume Studio

resumestudio.careers

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Resume Studio cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cách mang tính cách mạng để xây dựng sơ yếu lý lịch của bạn. Tạo sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp trong vài phút với trình tạo sơ yếu lý lịch được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi.

Trang web: resumestudio.careers

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Resume Studio theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.