ResDiary

ResDiary

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: resdiary.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ResDiary trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nhận mọi thứ Bistro bận rộn của bạn cần với ResDiary, từ đặt chỗ trực tuyến và quản lý bàn, v.v. Hợp lý hóa hoạt động của bạn và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Trang web: resdiary.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ResDiary theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.