Chrome Remote Deskto‪p

Chrome Remote Deskto‪p

remotedesktop.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Chrome Remote Deskto‪p cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chrome Remote Desktop là một công cụ phần mềm máy tính từ xa do Google phát triển, cho phép người dùng điều khiển từ xa một máy tính khác thông qua giao thức độc quyền do Google phát triển với tên gọi không chính thức là "Chromoting". Nó truyền các sự kiện bàn phím và chuột từ máy tính này sang máy tính khác, chuyển tiếp các cập nhật màn hình đồ họa theo hướng khác qua mạng. Do đó, tính năng này bao gồm một thành phần máy chủ cho máy chủ và một thành phần máy khách trên máy tính truy cập vào máy tính từ xa.

Trang web: remotedesktop.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Chrome Remote Deskto‪p theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.