REimagine Home

REimagine Home

reimaginehome.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng REimagine Home cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hãy tưởng tượng lại không gian của bạn. Thiết kế lại bất kỳ không gian nào để phù hợp với tầm nhìn của bạn hoặc để AI của chúng tôi hiển thị cho bạn những thiết kế đầy cảm hứng trong vài giây.

Trang web: reimaginehome.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với REimagine Home theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.