RadioNewsAI

RadioNewsAI

app.radionewsai.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng RadioNewsAI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Bản tin do AI tạo cho đài phát thanh địa phương của bạn. Công cụ tạo neo tin tức AI số 1 cho các đài phát thanh. RadioNewsAI cung cấp cho đài phát thanh của bạn các bản tin AI, được đọc bằng giọng nói AI thực tế, dựa trên bất kỳ nguồn tin tức nào bạn cung cấp.

Trang web: radionewsai.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RadioNewsAI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.