quiver

quiver

q.uiver.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng quiver cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

run là một trình soạn thảo đồ họa hiện đại dành cho các biểu đồ giao hoán và dán, có khả năng hiển thị các sơ đồ chất lượng cao để xem màn hình và xuất sang LaTeX thông qua tikz-cd.

Trang web: q.uiver.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với quiver theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.