Quickly Hire

Quickly Hire

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: quicklyhire.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Quickly Hire trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được kết hợp với các dịch giả tự do đã được hiệu đính cho công việc đang diễn ra. Thuê nhanh chóng giúp dễ dàng xây dựng một nhóm toàn cầu gồm các dịch giả tự do đã được hiệu đính mà không phải đau đầu về tài chính, pháp lý và hành chính.

Trang web: quicklyhire.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Quickly Hire theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.