Qarma

Qarma

app.qarmainspect.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Qarma cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Công cụ tuân thủ và chất lượng đơn giản Lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá các hoạt động tuân thủ và QC của bạn, đồng thời cộng tác với các nhà cung cấp của bạn. Tại chỗ và trong thời gian thực.

Trang web: qarmainspect.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Qarma theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.