Present AI

Present AI

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: present.yaara.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Present AI trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tạo bài thuyết trình tuyệt vời nhanh hơn gấp 10 lần với AI. Chỉ cần nhập một chủ đề hoặc một số văn bản và để AI hiện tại làm phần còn lại.

Trang web: present.yaara.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Present AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.