Preceden

Preceden

preceden.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Preceden cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tạo Dòng thời gian, Biểu đồ Gantt và Lộ trình trong vài phút. Preceden là công cụ tạo dòng thời gian trực tuyến giúp bạn nhanh chóng tạo, tùy chỉnh và chia sẻ các hình ảnh trực quan hóa dòng thời gian ấn tượng.

Trang web: preceden.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Preceden theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.