PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng PowerDMS cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng quản lý tuân thủ và chính sách số 1 dành cho các tổ chức có độ tin cậy cao. Trong thế giới thực, các chính sách, đào tạo và công nhận của bạn không hoạt động riêng lẻ. Phần mềm tuân thủ của bạn cũng không nên như vậy. Tìm hiểu lý do tại sao hơn 4.000 khách hàng tin tưởng nền tảng tích hợp của chúng tôi.

Trang web: powerdms.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PowerDMS theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.