Pliny

Pliny

pliny.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Pliny cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạo, chia sẻ và phối lại các ứng dụng AI. Pliny cung cấp giao diện gọn nhẹ để biến lời nhắc của bạn thành một ứng dụng có thể chia sẻ. Bất kỳ ai cũng có thể chạy ứng dụng của bạn miễn phí trên đầu vào của riêng họ hoặc phối lại ứng dụng đó để tạo phiên bản mới.

Trang web: pliny.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pliny theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.