PlanTripAI

PlanTripAI

plantripai.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng PlanTripAI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Người lập kế hoạch chuyến đi khởi đầu của bạn với sức mạnh của AI! Nói lời tạm biệt với sự căng thẳng của việc lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn! Hãy để AI tạo hành trình tùy chỉnh ban đầu của bạn trong vài giây, với các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên sở thích, sở thích và ngân sách của bạn.

Trang web: plantripai.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PlanTripAI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.