Physics Wallah

Physics Wallah

study.physicswallah.live

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Physics Wallah cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Vật lý là tình yêu. Chuẩn bị IIT JEE & NEET lần thứ 12. Lớp học trực tiếp, Bài giảng video, Chuỗi bài kiểm tra, Ghi chú thông minh về bài giảng, Bài tập thông minh theo chủ đề với những câu hỏi hay nhất, Bài tập năng động và nhiều hơn nữa.

Trang web: physicswallah.live

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Physics Wallah theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.