PeopleHum

PeopleHum

portal.peoplehum.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng PeopleHum cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một nền tảng quản lý con người được xây dựng cho mọi người. Một phần mềm nhân sự Thuê để nghỉ hưu được điều khiển bởi AI và tự động hóa dành cho bộ phận Nhân sự của bạn để thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Trang web: peoplehum.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PeopleHum theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.