Penzu

Penzu

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: penzu.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Penzu trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Penzu là một cuốn nhật ký cá nhân và nhật ký trực tuyến miễn phí tập trung vào quyền riêng tư. Dễ dàng ghi nhật ký bí mật hoặc nhật ký riêng tư gồm các ghi chú và ý tưởng một cách an toàn trên web.

Trang web: penzu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Penzu theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.