Paycor

Paycor

paycor.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Paycor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hợp lý hóa các quy trình bằng cách sử dụng phần mềm nhân sự tích hợp tuyển dụng, tính lương, chấm công và chấm công, mang lại lợi ích cho quản trị viên và hơn thế nữa! Được tin cậy bởi hơn 30.000 tổ chức.

Trang web: paycor.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Paycor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.