Pallyy

Pallyy

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: pallyy.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Pallyy trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng quản lý phương tiện truyền thông xã hội dành cho các thương hiệu và đại lý đang phát triển. Đơn giản. Có thể chi trả. Vô cùng mạnh mẽ. Pallyy cung cấp khả năng quản lý và lập lịch truyền thông xã hội giàu tính năng mà không phải trả phí.

Trang web: pallyy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pallyy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.