OpenReplay

OpenReplay

app.openreplay.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng OpenReplay cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phát lại phiên cho các sản phẩm thú vị. OpenReplay là ngăn xếp phát lại phiên nguồn mở cho phép bạn xem và gỡ lỗi những gì người dùng thực hiện trên ứng dụng web của bạn, giúp bạn khắc phục sự cố nhanh hơn.

Trang web: openreplay.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với OpenReplay theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.