Only Recipe

Only Recipe

onlyrecipe.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Only Recipe cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chỉ Ứng dụng Công thức sẽ loại bỏ tất cả sự lộn xộn khỏi bất kỳ trang web công thức nấu ăn nào và chỉ hiển thị các hướng dẫn cũng như nguyên liệu theo bố cục đơn giản và gọn gàng.

Trang web: onlyrecipe.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Only Recipe theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.