NHK WORLD-JAPAN

NHK WORLD-JAPAN

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: www3.nhk.or.jp

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho NHK WORLD-JAPAN trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

NHK WORLD-JAPAN là dịch vụ quốc tế của tổ chức truyền thông công cộng NHK của Nhật Bản. Nó cung cấp những thông tin mới nhất về Nhật Bản và châu Á thông qua truyền hình.

Trang web: www3.nhk.or.jp

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NHK WORLD-JAPAN theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.