News Break

News Break

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: newsbreak.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho News Break trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chúng tôi đang làm việc ngoài giờ để liên tục cải thiện ứng dụng tin tức địa phương yêu thích của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người trên khắp đất nước sống an toàn hơn, sôi động hơn, kết nối hơn thông qua sức mạnh của tin tức và thông tin địa phương.

Trang web: newsbreak.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với News Break theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.