NewReleases

NewReleases

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: newreleases.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho NewReleases trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đừng lãng phí thời gian của bạn để kiểm tra xem một số phần mềm có được cập nhật hay không. Nhận Email, Webhook hoặc thông báo trên Slack và các ứng dụng nhắn tin tức thời khác.

Trang web: newreleases.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NewReleases theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.