New Relic

New Relic

one.newrelic.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng New Relic cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giám sát, gỡ lỗi và cải thiện toàn bộ ngăn xếp của bạn. Relic mới là nơi các nhóm phát triển, vận hành, bảo mật và kinh doanh giải quyết các vấn đề về hiệu suất phần mềm bằng dữ liệu. New Relic là một công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco, California chuyên phát triển phần mềm dựa trên đám mây để giúp chủ sở hữu trang web và ứng dụng theo dõi hiệu suất dịch vụ của họ.

Trang web: newrelic.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với New Relic theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.