NASA

NASA

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: nasa.gov

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho NASA trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về chương trình không gian dân sự cũng như nghiên cứu hàng không và vũ trụ. NASA được thành lập vào năm 1958, kế nhiệm Ủy ban Cố vấn Quốc gia về Hàng không (NACA). Cơ quan mới phải có định hướng dân sự rõ ràng, khuyến khích các ứng dụng hòa bình trong khoa học vũ trụ. Kể từ khi thành lập, hầu hết các nỗ lực thám hiểm không gian của Hoa Kỳ đều do NASA chỉ đạo, bao gồm các sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng Apollo, trạm vũ trụ Skylab và sau đó là Tàu con thoi. NASA đang hỗ trợ Trạm vũ trụ quốc tế và giám sát sự phát triển của tàu vũ trụ Orion, Hệ thống phóng không gian, các phương tiện của phi hành đoàn thương mại và trạm vũ trụ Lunar Gateway theo kế hoạch. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về Chương trình Dịch vụ Phóng, cung cấp dịch vụ giám sát các hoạt động phóng và quản lý đếm ngược đối với các vụ phóng chưa được phóng của NASA. Khoa học của NASA tập trung vào việc hiểu rõ hơn về Trái đất thông qua Hệ thống Quan sát Trái đất; thúc đẩy vật lý học mặt trời thông qua nỗ lực của Chương trình nghiên cứu vật lý mặt trời của Ban Giám đốc Sứ mệnh Khoa học; khám phá các vật thể trên khắp Hệ Mặt trời bằng tàu vũ trụ robot tiên tiến như New Horizons; và nghiên cứu các chủ đề vật lý thiên văn, chẳng hạn như Vụ nổ lớn, thông qua Đài quan sát lớn và các chương trình liên quan.

Trang web: nasa.gov

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NASA theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.