myinvestor

myinvestor

app.myinvestor.es

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng myinvestor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Chúng tôi là ngân hàng mới của tự do: không có điều kiện hay hoa hồng. Tài khoản miễn phí được thanh toán ở mức 1,25% TIN/APR trong năm đầu tiên lên tới €30.000. Và chúng tôi mở rộng mức thù lao lên 1,50% APR nếu bạn đầu tư €300 mỗi tháng vào danh mục đầu tư được lập chỉ mục (roboadvisor), quỹ và kế hoạch của chúng tôi. Không có biên chế nơi cư trú.

Trang web: myinvestor.es

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với myinvestor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.