网易云音乐

网易云音乐

music.163.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 网易云音乐 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

NetEase Cloud Music là một sản phẩm âm nhạc tập trung vào khám phá và chia sẻ. Nó dựa vào các nhạc sĩ, DJ chuyên nghiệp, đề xuất bạn bè và các chức năng xã hội để tạo ra đời sống âm nhạc mới cho người dùng.

Trang web: music.163.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 网易云音乐 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.