Mint

Mint

mint.intuit.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mint cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Mint.com là dịch vụ quản lý tài chính cá nhân dựa trên web miễn phí dành cho Hoa Kỳ và Canada, được tạo bởi Aaron Patzer. Mint ban đầu cung cấp tính năng tổng hợp tài khoản thông qua thỏa thuận với Yodlee, nhưng sau đó đã chuyển sang sử dụng Intuit để kết nối với các tài khoản. Dịch vụ chính của Mint cho phép người dùng theo dõi số dư và giao dịch ngân hàng, thẻ tín dụng, khoản đầu tư, khoản vay thông qua một giao diện người dùng duy nhất, cũng như tạo ngân sách và đặt ra các mục tiêu tài chính. Năm 2009, Mint được Intuit, nhà sản xuất Quicken và TurboTax, mua lại. Tính đến năm 2010, Mint.com tuyên bố kết nối với hơn 16.000 tổ chức tài chính của Hoa Kỳ và Canada, đồng thời hỗ trợ hơn 17 triệu tài khoản tài chính cá nhân. Tính đến tháng 11 năm 2013, Mint.com tuyên bố có hơn 10 triệu người dùng. Năm 2016, Mint.com tuyên bố có hơn 20 triệu người dùng.

Trang web: mint.intuit.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mint theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.