Microsoft Partner Center

Microsoft Partner Center

partner.microsoft.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Microsoft Partner Center cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tham gia Mạng lưới đối tác của Microsoft. Là đối tác của Microsoft, bạn sẽ có quyền truy cập tức thì vào các tài nguyên, chương trình, công cụ và kết nối độc quyền. Tham gia một cộng đồng được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Trang web: partner.microsoft.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Microsoft Partner Center theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.