Microsoft Designer

Microsoft Designer

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: designer.microsoft.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Microsoft Designer trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một ứng dụng thiết kế đồ họa giúp bạn tạo các bài đăng trên mạng xã hội, lời mời, bưu thiếp kỹ thuật số, đồ họa, v.v. có chất lượng chuyên nghiệp. Bắt đầu với ý tưởng của bạn và tạo ra thứ gì đó độc đáo cho bạn.

Trang web: designer.microsoft.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Microsoft Designer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.