Meisterplan

Meisterplan

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: meisterplan.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Meisterplan trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Meisterplan là phần mềm phù hợp để quản lý danh mục dự án và lập kế hoạch năng lực. Xây dựng danh mục đầu tư với những người phù hợp làm việc cho các dự án có mức độ ưu tiên cao nhất vào thời điểm tốt nhất có thể. Biết những người có sẵn những kỹ năng nào để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên. Xem lộ trình chiến lược dài hạn của bạn trong một chế độ xem duy nhất. Trực quan hóa và phân tích dữ liệu của bạn để đưa ra quyết định sáng suốt mang lại kết quả kinh doanh thành công.

Trang web: meisterplan.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Meisterplan theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.