MeetGeek

MeetGeek

app.meetgeek.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MeetGeek cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

MeetGeek là trợ lý cuộc họp AI có khả năng tự động ghi video, chép lời, tóm tắt và cung cấp thông tin chi tiết quan trọng từ mỗi cuộc họp.

Trang web: meetgeek.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MeetGeek theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.