MedlinePlus

MedlinePlus

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: medlineplus.gov

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho MedlinePlus trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tìm thông tin về tình trạng sức khỏe, các vấn đề sức khỏe và nhiều thông tin khác bằng ngôn ngữ dễ đọc trên MedlinePlus, trang web thông tin sức khỏe đáng tin cậy, cập nhật từ NIH và Thư viện Y khoa Quốc gia.

Trang web: medlineplus.gov

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MedlinePlus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.