Mediafire

Mediafire

app.mediafire.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mediafire cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

MediaFire là một dịch vụ miễn phí dễ sử dụng cho phép bạn đặt tất cả ảnh, tài liệu, nhạc và video vào một nơi duy nhất để bạn có thể truy cập chúng ở mọi nơi và chia sẻ chúng ở mọi nơi.

Trang web: mediafire.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mediafire theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.