Matter Reader

Matter Reader

web.getmatter.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Matter Reader cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Matter kéo mọi thứ bạn muốn đọc vào một nơi tuyệt đẹp. Với các công cụ mạnh mẽ, quản lý xã hội, âm thanh liền mạch và hơn thế nữa, chúng tôi đang xây dựng trình đọc cho Internet ngày nay.

Trang web: hq.getmatter.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Matter Reader theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.